parallax background

SLUŽBY Z OBLASTU ÚDRŽBY MOTORU

Naše službu napomáhají zlepšení produktivity a rentability
Dílčí nebo úplné předání odpovědnosti za provozní údržbu externí firmě vyžaduje spoustu příprav. Léta zkušeností nám umožnila vypracovat důkladnou proceduru řízení změn.

Společně se zákazníkem tvoříme individuální a plně adaptovaný balík služeb, operační model a plán integrace.
Naši zákazníci se tak mohou zabývat pouze tím, co je pro ně nejpodstatnější. Kromě komplexní provozní údržby nabízíme také další služby, jako je obsluha skladu, dodávky dílů atd.