parallax background
 
Protech Motors has been successfully operating on the market for more than 20 years. We are a leading supplier of comprehensive solutions in the area of machinery installation and relocation.

This can mean single machines moved within an existing plant, or huge factories and production lines relocated from one location to another, including to other countries. Our technological facilities and qualified personnel enable us to smoothly implement several large projects at a time.
parallax background
 
Firma Protech Motors działa z powodzeniem na rynku od blisko 20 lat Jesteśmy wiodącym dostawcą kompletnych rozwiązań w obszarze instalacji i relokacji maszyn.

Mogą to być pojedyncze maszyny przemieszczane w ramach istniejącego zakładu, bądź też ogromne fabryki i linie produkcyjne, przenoszone z jednej lokalizacji do drugiej, w tym do innych krajów. Zaplecze techniczne jak również wykwalifikowany personel pozwalają nam bez przeszkód realizować kilka dużych projektów równolegle.