parallax background
 
Nasza firma bierze udział w projekcie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby pt: URUCHOMIENIE NOWEJ USŁUGI W FIRMIE PROTECH PROTECH MACIEJ KANIA, KOŚCIUSZKI 25, 34-326 PIETRZYKOWICE Wartość projektu: 337.830,50 zł Wartość dofinansowania: 171.600,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajduja się na stronie
www.rpo.silesia-region.pl
parallax background
 
Nasza firma bierze udział w projekcie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby pt: URUCHOMIENIE NOWEJ USŁUGI W FIRMIE PROTECH PROTECH MACIEJ KANIA, KOŚCIUSZKI 25, 34-326 PIETRZYKOWICE Wartość projektu: 337.830,50 zł Wartość dofinansowania: 171.600,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajduja się na stronie
www.rpo.silesia-region.pl