Utrzymanie ruchu

Kompleksowe utrzymanie ruchu z Protech Motors

Do niedawna powszechnie funkcjonującą definicją utrzymania ruchu była optymalizacja dostępności maszyn, przy zachowaniu jak najniższych kosztów. W niektórych miejscach definicja ta wciąż jest wykorzystywana, co finalnie nie przekłada się najlepiej na efektywność działania przedsiębiorstwa.

W Protech Motors wspomniany proces rozumiemy jako o wiele bardziej złożone zagadnienie, obejmujące szereg ściśle powiązanych ze sobą czynników. Mowa tu nie tylko o samej wydajności produkcji, ale również o bezpieczeństwie personelu, wpływie działalności na środowisko czy o jakości wytwarzanych wyrobów. Funkcje świadczonej przez nas usługi utrzymania ruchu obejmują także kwestie takie jak:

  • dbanie o optymalną kondycję maszyn klienta, poprzez uzyskiwanie ich planowanej żywotności, konserwacje pozwalające utrzymać ich prawidłowy stan oraz remonty, umożliwiające przywrócenie do pracy urządzeń niesprawnych,
  • właściwe zarządzanie stanem zapasów i gospodarką części zamiennych,
  • optymalizacja poziomu wykorzystania materiałów eksploatacyjnych oraz mediów,
  • utrzymywanie ciągłości produkcji, poprzez redukowanie ryzyka wystąpienia nieplanowanych przestojów, które finalnie obniżałby efektywność pracy personelu,
  • optymalizacja procedur BHP, dodatkowo obniżająca koszty generowane przez firmę, mogące wyniknąć w związku z zaistnieniem rozmaitego rodzaju wypadków.

 

Oferujemy całkowicie zindywidualizowany proces utrzymania ruchu

Aby utrzymanie ruchu mogło przynosić przedsiębiorstwu wymierne korzyści, nie może być ono jednorazowym czy sporadycznie powtarzanym zabiegiem. Proces ten, jeżeli ma być optymalny, wymaga drobiazgowego i kompleksowego planowania, w wyniku którego zostanie opracowana spersonalizowana oraz długofalowa strategia zarządzania firmą.

W Protech Motors mamy świadomość, że podstawą efektywnego zarządzania utrzymaniem ruchu jest właściwa ocena realnych możliwości zakładu produkcyjnego oraz jego zarówno mniej, jak i bardziej fundamentalnych potrzeb. W związku z tym do każdego z naszych klientów podchodzimy w pełni indywidualnie, opracowując procedury zarządzania przedsiębiorstwem na bazie uprzednio wyciągniętych, wnikliwych wniosków. Wierzymy, że tylko takie podejście zapewni Państwu stabilny, ale też kontrolowany rozwój.

 

Jak przebiega współpraca z Protech Motors w zakresie utrzymania ruchu?

Pierwszym krokiem, jaki wykonujemy w ramach usługi utrzymania ruchu, jest ustalenie szczegółowych wymagań dotyczących urządzeń. Podczas tego procesu koncentrujemy się na poznaniu precyzyjnych potrzeb poszczególnych procedur produkcyjnych oraz długo i krótkoterminowych celów, jakie wyznaczyli sobie właściciele przedsiębiorstwa. Po zakończeniu tych czynności, przechodzimy do oceny skuteczności obecnie stosowanych rozwiązań, a potem zestawienia ich ze specyfiką nowoczesnych praktyk z dziedziny utrzymania ruchu. Dzięki czemu w kolejnym etapie jesteśmy w stanie dobrać optymalne cele, a także opracować w pełni efektywny program utrzymania dla konkretnych maszyny z zaplecza technicznego klienta. Następnie, bazując na indywidualnych czynnikach firmy, wyznaczamy konkretne strategie oraz kompletujemy wszelkie niezbędne narzędzia wspomagające, które finalnie przełożą się na kompletny i optymalny program utrzymania ruchu.

W przypadku chęci podjęcia współpracy z naszą firmą lub poznania dodatkowych szczegółów dotyczących oferty, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym personelem.

 

Nasza działalność wspomaga poprawę produktywności i rentowności

Częściowe lub pełne przekazanie odpowiedzialności za utrzymanie ruchu firmie zewnętrznej wymaga wielu przygotowań. Lata doświadczeń pozwoliły nam na opracowanie dokładnego procesu zarządzania zmianami.

Wspólnie z klientem uzgadniamy indywidualny i szczegółowo dopasowany pakiet usług, model operacyjny i plan integracji.

Nasi klienci mogą zająć się wyłącznie podstawą swojej działalności. Poza kompleksowym utrzymaniem ruchu oferujemy dodatkowe usługi takie jak: obsługa magazynu, zaopatrzenie itp.

 

Pozostałe usługi

PROTECH MOTORS

Industrial Services sp. z o.o.

 

ul. Przyległa 36,
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 937-267-48-57

 

 

Youtube
facebook
instagram

top